สั่งซื้อกระเทียมเจียว (แบบแพ็ค)

กระเทียมเจียว (แบบแพ็ค)
รหัสสินค้า : 6000010100003

กระเทียมเจียวบุญทา ไร้กาก ไร้น้ำมัน ผลิตจากกระเทียมแท้ จากแหล่งปลูกธรรมชาติ


ขนาด : 6.00 X 14.00 X 11.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 185.00 กรัม

120.00 บาท
จำนวน: