สั่งซื้อมะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง

มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
รหัสสินค้า : 6000060100001

มะเขือเทศล้วน 100%


ขนาด : 13.00 X 17.00 X 6.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 200.00 กรัม

50.00 บาท
จำนวน: