สั่งซื้อน้ำผึ้งป่าหนาว

น้ำผึ้งป่าหนาว
รหัสสินค้า : 6000110100003

น้ำผึ้งมีตะกอนฟรุตโทสมาก เหมาะสำหรับควบคุมน้ำตาล


ขนาด : 9.00 X 9.00 X 30.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,005.00 กรัม

250.00 บาท
จำนวน: