สั่งซื้อกระเป๋าธนบัตรหนังแกะ

กระเป๋าธนบัตรหนังแกะ
รหัสสินค้า : 1001160300023

กระเป๋าธนบัตรหนังแกะ 3 พับสั้นสองซิบรอบด้านสี น้ำตาล


ขนาด : 11.00 X 20.00 X 6.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 190.00 กรัม

1,500.00 บาท
จำนวน: