สั่งซื้อกระเป๋าหนังแกะแบบสั้น

กระเป๋าหนังแกะแบบสั้น
รหัสสินค้า : 1001160300027

กระเป๋าหนังแกะ 3 พับแบบสั้น สีดำ


ขนาด : 11.00 X 16.00 X 5.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 180.00 กรัม

1,400.00 บาท
จำนวน: