สั่งซื้อกล่องวาดลายมีที่เสียบปากกา

กล่องวาดลายมีที่เสียบปากกา
รหัสสินค้า : 400013040008

กล่องวาดลายมีที่เสียบปากกา


ขนาด : 9.00 X 13.00 X 4.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 240.00 กรัม

120.00 บาท
จำนวน: