สั่งซื้อสับปะรดอบกรอบ 22 กรัม

สับปะรดอบกรอบ 22 กรัม
รหัสสินค้า : 6000040100002

สับปะรดอบกรอบ 22 กรัม


ขนาด : 12.00 X 5.50 X 19.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 22.00 กรัม

45.00 บาท
จำนวน: