สั่งซื้อข้าวไกลหมอ

ข้าวไกลหมอ
รหัสสินค้า : 6000360100002

ข้าวซิวแดง-แปกแซม มีไฟเบอร์สูง


ขนาด : 11.00 X 5.50 X 21.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

150.00 บาท
จำนวน: