สั่งซื้อข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม

ข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม
รหัสสินค้า : 6000100100002


ขนาด : 12.50 X 5.50 X 17.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

70.00 บาท
จำนวน: