สั่งซื้อข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก
รหัสสินค้า : 6000100100001


ขนาด : 12.50 X 5.50 X 17.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

130.00 บาท
จำนวน: