สั่งซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 105

ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
รหัสสินค้า : 6000100100002


ขนาด : 12.50 X 5.50 X 17.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

120.00 บาท
จำนวน: