สั่งซื้อข้าวกล้องงอกหอมนิล

ข้าวกล้องงอกหอมนิล
รหัสสินค้า : 6000310100002


ขนาด : 12.50 X 5.00 X 14.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

200.00 บาท
จำนวน: