สั่งซื้อเส้นหมี่เหลือง (เส้นหมี่ข้าวซอย)

เส้นหมี่เหลือง (เส้นหมี่ข้าวซอย)
รหัสสินค้า : 5009050360001


ขนาด : 9.00 X 3.00 X 22.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 650.00 กรัม

85.00 บาท
จำนวน: