สั่งซื้อกระเทียมดองหัวฝาแดง

กระเทียมดองหัวฝาแดง
รหัสสินค้า : ุ6000320100007

น้ำหนักสินค้า 2,0000 กรัม


ขนาด : 12.00 X 0.00 X 19.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1.00 กรัม

150.00 บาท
จำนวน: