สั่งซื้อชาเจียวกู่หลานสำเร็จชนิดผง

ชาเจียวกู่หลานสำเร็จชนิดผง
รหัสสินค้า : 1000020200012

น้ำหนักสินค้า 40 มิลลิกรัม บรรจุ 20 ซอง


ขนาด : 10.00 X 6.80 X 11.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 100.00 กรัม

200.00 บาท
จำนวน: