สั่งซื้อชาผักเชียงดา ขนาดทดลอง

ชาผักเชียงดา ขนาดทดลอง
รหัสสินค้า : 1000130500003


ขนาด : 11.00 X 0.00 X 16.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 20.00 กรัม

175.00 บาท
จำนวน: