สั่งซื้อช้างเดิน เพ้นท์ 5 นิ้ว

ช้างเดิน เพ้นท์ 5 นิ้ว
รหัสสินค้า : 4000140400018


ขนาด : 8.50 X 14.50 X 15.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 380.00 กรัม

220.00 บาท
จำนวน: