สั่งซื้อพระประจำวันเกิดองค์เล็ก (ยืน)

พระประจำวันเกิดองค์เล็ก (ยืน)
รหัสสินค้า : 5013040390006


ขนาด : 4.00 X 10.00 X 13.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 160.00 กรัม

220.00 บาท
จำนวน: