สั่งซื้อไก่แจ้ เขียว/ฟ้า

ไก่แจ้ เขียว/ฟ้า
รหัสสินค้า : 4000160400012


ขนาด : 7.50 X 9.00 X 10.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 300.00 กรัม

450.00 บาท
จำนวน: