สั่งซื้อกระเทียมดำ

กระเทียมดำ
รหัสสินค้า : 5100010610001


ขนาด : 17.50 X 5.50 X 24.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 500.00 กรัม

650.00 บาท
จำนวน: