สั่งซื้อกระเทียมอบแห้ง

กระเทียมอบแห้ง
รหัสสินค้า : 5009010580002


ขนาด : 11.00 X 7.50 X 14.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 150.00 กรัม

230.00 บาท
จำนวน: