สั่งซื้อใบทุเรียนอบแห้ง

ใบทุเรียนอบแห้ง
รหัสสินค้า : 5014020020018


ขนาด : 15.50 X 6.50 X 23.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 20.00 กรัม

150.00 บาท
จำนวน: