สั่งซื้อช้างเรซิ่น เล็ก

ช้างเรซิ่น เล็ก
รหัสสินค้า : 4000690400008


ขนาด : 11.50 X 4.50 X 8.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 200.00 กรัม

180.00 บาท
จำนวน: