สั่งซื้อใบโพธ์ราชกาลที่ 5

ใบโพธ์ราชกาลที่ 5
รหัสสินค้า : 5013040010041

รูปพิมพ์และปั้นจากเศษไม้มุงคล ( สมามรถใช้ตั้ง และแขวนได้ )


ขนาด : 39.00 X 12.00 X 60.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,240.00 กรัม

1,300.00 บาท
จำนวน: