นโยบายรักษาความปลอดภัย

นโยบายรักษาความปลอดภัย

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป ในความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้า เพื่อป้องกันการละเมิดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ในการชำระเงินผ่านการโอนเงิน เพื่อให้บริการการชำระเงินที่ปลอดภัย ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติทั้งหมดจะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยทางศูนย์ฯ จะไม่เก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆ ของลูกค้า ไว้ในระบบ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้า ที่ซื้อสินค้าผ่านศูนย์ฯ ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด