กระเทียมเจียว (แบบแพ็ค)


รหัสสินค้า : 6000010100003
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

กระเทียมเจียวบุญทา ไร้กาก ไร้น้ำมัน ผลิตจากกระเทียมแท้ จากแหล่งปลูกธรรมชาติ


ขนาด
ขนาด : 6.00 X 14.00 X 11.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 185.00 กรัม

120.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง