น้ำผึ้งป่าหนาว


รหัสสินค้า : 6000110100003
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

น้ำผึ้งมีตะกอนฟรุตโทสมาก เหมาะสำหรับควบคุมน้ำตาล


ขนาด
ขนาด : 9.00 X 9.00 X 30.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,005.00 กรัม

250.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง