งาตัดรวมรส


รหัสสินค้า : 6000150100001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

งาตัดรวมรส ข้าวกล้องงา


ขนาด
ขนาด : 11.00 X 19.00 X 3.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 90.00 กรัม

40.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง