ข้าวไกลหมอ


รหัสสินค้า : 6000360100002
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

ข้าวซิวแดง-แปกแซม มีไฟเบอร์สูง


ขนาด
ขนาด : 11.00 X 5.50 X 21.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

150.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง