ข้าวกล้องงอก หอมมะลินิล


รหัสสินค้า : 6000100100002
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร


ขนาด
ขนาด : 12.50 X 5.50 X 17.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1,000.00 กรัม

70.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง