เส้นหมี่เหลือง (เส้นหมี่ข้าวซอย)


รหัสสินค้า : 5009050360001
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร


ขนาด
ขนาด : 9.00 X 3.00 X 22.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 650.00 กรัม

85.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง