น้ำพริกเผากุ้งสดเห็ดหอม รสกุ้งสด-เห็ดหอม (เล็ก)


รหัสสินค้า : 600320100004
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

น้ำหนักสินค้า 200 กรัม


ขนาด
ขนาด : 4.70 X 0.00 X 8.80 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 240.00 กรัม

80.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง