ชาเจียวกู่หลานสำเร็จชนิดผง


รหัสสินค้า : 1000020200012
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

น้ำหนักสินค้า 40 มิลลิกรัม บรรจุ 20 ซอง


ขนาด
ขนาด : 10.00 X 6.80 X 11.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 100.00 กรัม

200.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง