t.cho persimmon


รหัสสินค้า : 1000150200003
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

น้ำหนักสินค้า 330 มิลลิลิตร สุรากลั่นชุมชน 28% กลิ่นพลับ


ขนาด
ขนาด : 5.50 X 0.00 X 23.50 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 700.00 กรัม

150.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง