ชาอู่หลงใหญ่


รหัสสินค้า : 5001050330003
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

น้ำหนักสินค้า 60 กรัม


ขนาด
ขนาด : 10.50 X 6.50 X 15.30 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 180.00 กรัม

300.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง