ทางม้าลาย (แบน)


รหัสสินค้า : 5008020030005
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

น้ำหนักสินค้า 330 มิลลิลิตร - ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% alc/vol (สุรา,เหล้า)


ขนาด
ขนาด : 9.50 X 4.50 X 20.30 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 700.00 กรัม

210.00 บาท
จำนวน:

สินค้าเกี่ยวข้อง