นโยบายจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าหลายช่องทาง สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมีบริการจัดส่งสินค้า ดังนี้

บริการส่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป จังหวัดเชียงใหม่จะทำการตรวจสอบสินค้า และจัดส่งในราคาอิงราคาจากไปรษณีย์ไทย